ارزیابی شرایط کنونی صنعت مبلمان در آسیا

ارزیابی شرایط کنونی صنعت مبلمان در آسیا

منبع: World Furniture Online September 2016 نویسنده: Michael Buckley

بیشتر بخوانید


MEBLE POLSKA  و صنعت مبلمان لهستان

MEBLE POLSKA و صنعت مبلمان لهستان

منبع: WFO Magazine نویسنده: Sara Colautti

بیشتر بخوانید

صنعت مبلمان پذیرای فناوری چاپ سه‌بعدی

منبع: World Furniture Magazine نویسنده: David sher مترجم: مهندس فاطمه نجفی

بیشتر بخوانید
صنعت مبلمان پذیرای فناوری چاپ سه‌بعدی

چرا در صادرات توفیق نداریم؟

چرا در صادرات توفیق نداریم؟

این پرسش که "چرا صنعت مبلمان ایران به رغم توسعه‌یافتگی قابل ملاحظه در دو دهه اخیر، از ورود جدی و هدفمند به بازارهای بین‌المللی، کسب سهم از این بازارها و صادرات محصولات خود بازمانده؟" موضوعی است که گاه و بیگاه در قامت مطالبه اصحاب صنعت، پیش روی مسوولان اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران قرار می‌گیرد.

بیشتر بخوانید

طراحی مبلمان اداری بر اساس داده‌های آنتروپومتری

نویسندگان: S. Tkalec Ž. Ivelic, I. Grbac, B. Ljuljka, مترجم: مهندس محمدرضا معدلی

بیشتر بخوانید
طراحی مبلمان اداری بر اساس داده‌های آنتروپومتری