علیرضا عباسی

علیرضا عباسی


عضو هیات مدیره و رئیس کمیسیون نمایشگاهی
نایب رئیس اتحادیه
مدیریت کلکسیون مبل پایتخت
ایمیل: A.abasi@furniran.com

مدارج تحصیلی

  • کاردانی خدمات مشاور حقوقی صنوف
  • لیسانس حقوق قضایی
  • دانشجوی ترم آخر فوق لیسانس حقوق بین الملل

سوابق کار و فعالیت های مرتبط

  • تاسیس و مدیریت کلکسیون مبل پایتخت
  • بازرس قانونی شرکت تعاونی درودگران و مبل سازان تهران در سال 1365
  • عضو هیات مدیره ، رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت تعاونی درودگران و مبلسازان تهران از سال 1357 لغایت 1365
  • عضو هیات مدیره ، رئیس هیات مدیره و دبیر اتحادیه درودگران و مبلسازان تهران از سال 1365 لغایت 1392
  • عضو کمیته پنج نفره برگزار کننده نمایشگاه های بین المللی اداره محصولات وزارت بازرگانی در سال 1364
  • عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی صنف درودگران و مبلسازان تهران از سال 1365
  • عضو هیات مدیره ، دبیر و نایب رئیس هیات مدیره و رییس کمیسیون حقوقی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران از سال 1379 لغایت 1392
  • نماینده اتاق اصناف در شعبه دهم تغزیرات حکومتی استان تهران سالهای 1393 و1394

سوابق و مسئولیت های اجتماعی

  • مسوول آماد و پشتیبانی نیروی مقاومت بسیج پایگاه صنف درودگران و مبلسازان تهران در سال 1381
  • فرمانده پایگاه مقاومت بسیج صنف درودگران و مبلسازان تهران در سال 1384
  • فرمانده حوزه مقاومت بسیج طلائیه تهران در سال 1386
  • فرمانده حوزه مقاومت بسیج میدان مرکزی میوه و تره بار تهران در سال 1391
  • سرپرست پایگاه مقاومت بسیج گروه تخصصی خدمات لوازم خانگی در سال 1392
  • نفر دوم شعبه 831 شورای حل اختلاف منطقه 17 تهران
  • مدیر گروه اتحادیه های صنفی سامانه هم اندیشی تشکل های غیر دولتی ایران ، فراکسیون سازمان های مردم نهاد مجلس شورای اسلامی