مسعود دولت نیا

مسعود دولت نیا


رئیس کمیسیون عضویت
بازرس اتحادیه
مدیر عامل مبل لمکده
ایمیل: m.dolatnia@furniran.com

مدارج تحصیلی

  • دیپلم نظام قدیم

سوابق کار و فعالیت های مرتبط

  • نایب رئیس شورای فروشندگان مبل استان تهران
  • داور ارزیابی محصولات برتر در نمایشگاههای بین المللی مبلمان اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران
  • بازرس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران
  • عضو جمعیت خبرگان صنعت مبلمان و دکوراسیون
  • بازرس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران
  • دارای بیش از 45 سال سابقه فعالیت در صنف مبلمان
  • عضو کمیسیون دارایی اتحادیه درودگران و مبلسازان تهران
  • کارشناس اتحادیه درودگران و مبلسازان تهران
  • دارنده پروانه بهره برداری وزارت صنعت معدن و تجارت

اطلاعات تکمیلی

  • دارنده  2 لوح تقدیر از اتحادیه درودگران و مبلسازان تهران
  • دارنده لوح تقدیر از مجمع امور صنفی تهران
  • دارنده لوح تقدیر از اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکندگان مبلمان ایران