حسین افشار

حسین افشاربازرس اتحادیه
مدیر عامل گروه چوب افشار
ایمیل: afshar.h@furniran.com

مدارج تحصیلی

  • کارشناسی مکانیک سیالات
  • کارشناسی ارشد صنایع چوب و کاغذ
  • دکترا چوب شناسی و صنایع چوب

سوابق شغلی

  • مدیر عامل جهان پارکت
  • مدیرعامل پارنیکا
  • مدیرعامل ماشین سازی افشار
  • مدیرعامل گروه چوب افشار

سوابق کار و فعالیت های مرتبط

   

  • مدرس دانشگاه تربیت مربی کرج در رشته کوره خشک کن چوب
  • دبیر کارگروههای مشاوره ای اتحادیه تولیدکنندگانو صادرکنندگان مبلمان ایران
  • دارنده موقت ثبت اختراع در صنایع چوب
  • عضو کمیسیون ندوین استاندارد ترمووود
  • نگارنده بیش از 100 مکان علمی در صنعت چوب

آشنایی با زبان های انگلیسی

  • زبان انگلیسی
  •  

افتخارات

  • دارنده هفت تندیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران-1391-1376
  • دارنده بیش از 20 تقدیرنامه اتحادیه صادرکنندگان – درودگران – دانشگاه تهران- دانشگاه شهیدرجایی- دانشگاه فنی و حرفه ای    
  • تنها دارنده گواهینامه CE در صنعت چوب اتحادیه اروپا-1392
  • تنها دارنده گواهینامه TQA در صنعت چوب اتحادیه اروپا-1393
  • ابداع روش جدیدی در تولید چوب های ترمووود گواهینامه از دانشگاه تهران-1392