محسن ضیایی

محسن ضیایی


مدیر مسوول مجله فنی مهندسی صنایع چوب، کاغذ و مبلمان
دبیر اتحادیه

ایمیل: m.ziaie@furniran.com

مدارج تحصیلی

  • لیسانس: مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ - دانشگاه منابع طبیعی گرگان (1374)
  • فوق لیسانس: مهنسی صنایع چوب - دانشگاه تربیت مدرس (1377)
  • دکترا : دکترای مدیریت و اقتصاد صنایع چوب پایه(صنعت مبلمان) - دانشگاه UPM مالزی (1390)

سایر مدارک و مهارتهای تخصصی

  • مدرک صلاحیت تدریس از دانشگاه تربیت مدرس
  • تسلط به زبان انگلیسی
  • تسلط به نرم افزارهای (Word , Excel SPSS , PowerPoint)

سوابق کار و فعالیت های مرتبط

  • مدیریت در بخشهای مختلف موسسه فرهنگی- مطبوعاتی روزنامه ایران از سال 1374 تا 1383
  • صاحب امتیاز و مدیر مسوول مجله فنی مهندسی صنایع چوب، کاغذ و مبلمان از سال 1380 تاکنون
  • رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مهندسین چوبین طرح تسکا از سال1383تا کنون
  • مشاورفنی اتحادیه صادر کنندگان مبلمان منزل و اداری در سالهای 1384 و1385
  • دبیربرگزاری اولین سمینار توسعه صنعت مبلمان و دکوراسیون ایران، با هدف حضور در بازارهای جهانی(برگزارشده از سوی اتحادیه صادرکنندگان مبلمان) 1385
  • دبیر کمیته هماهنگی صنایع چوب و مبلمان در سال 1386
  • عضو سازمان نظام مهندسی منایع طبیعی ایران
  • عضو انجمن علوم وصنایع چوب و کاغذ ایران
  • عضو کمیسیون برنامه ریزی آموزشی رشته های صنایع چوب  در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
  • دبیراتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران از سال 1391 
  • معاون بازاریابی مرکز مطالعات بازار موسسه همشهری از سال 1389 تا کنون
  • مدیرعامل شرکت پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا(فیپکو) از سال 1393

فعالیتهای پژوهشی و حرفه ای

  • بهینه سازی پلت فرم خط تولید الوار در شرکت صنایع چوب فریم (پروژه تحقیقاتی در دوره لیسانس)1373
  • ارزیابی تحلیلی از فرآینهای تولید در کارخانه صنایع چوب ایران(پروژه تحقیقاتی دردوره لیسانس) 1374
  • بررسی تاثیر مواد افزودنی غیر فیبری بر خواص مقاومتی کاغذ کرافت در کارخانه چوکا(پایان نامه دوره کارشناسی ارشد)1377
  • نگارش بیش از پنجاه وسه عنوان سرمقاله تحلیلی در مجله صنایع چوب و کاغذ در حوزه های مختلف صنایع چوب، کاغذ و مبلمان در طی سالهای 1380- 1391
  • عضو گروه برنامه ریزی درسی، تالیف و چاپ کتاب " معرق کاری درجه2"، ناشر: انتشارات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، سال انتشار 1386
  • عضو گروه برنامه ریزی درسی، تالیف و چاپ کتاب " معرق کاری روکش "، ناشر: انتشارات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، سال انتشار1386
  • تدوین کننده استاندارد آموزشی شغل؛ " مدیریت خوشه صنعتی مبلمان" در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
  • تدوین کننده استاندارد آموزش شغل؛ " فروشنده مبلمان و مصنوعات چوبی" در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
  • تدوین کننده استاندارد و سرفصلهای آموزش شغل ؛ "سرپرستی پروژه های ساخت مبلمان (درودگری) و سیستم های آشپزخانه" در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
  • تدوین کننده استاندارد و سرفصلهای آموزش شغل ؛ "کلاف سازی چوبی" در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
  • تدوین کننده استاندارد و سرفصلهای آموزش شغل ؛ "دکوراتور چوبی" در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
  • مشاور پنج عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد و یک عنوان پایان نامه دکترا در دانشگاه های تهران و تربیت دبیرشهید رجایی با موضوهات صنعت مبلمان

آثار و مقالات

  • Competitive Strategy Trends among the Malaysian Wooden Furniture Industry: An Strategic Groups Analysis. Journal of Applied Sciences, 2011
  • Unsteadiness of the Resource-Based Competitive Advantage in Absence of Competitive Strategy; Lessons from the Malaysian Wooden Furniture Industry. Journal of Applied Sciences, 2012
  • Evaluating Competitive Strategy in Association with Competitive Forces and Performance among the Malaysian Wooden Furniture Manufacturers. Life Science Journal, 2013
  • Identifying the customer satisfaction factors of the Iranian furniture market Journal of Applied Sciences (Under review)
  • مقاله  "ارزیابی روندهای استراتژیک در بازارجهانی مبلمان و جایگاه صنعت مبلمان ایران(1998-2007)"
  • ارزیابی چالشها و موانع موجود در مسیر توسعه تولید و صادرات مبلمان و مصنوعات چوبی ایران. ارایه شده در اولین همایش ملی جنگل و چوب و کاغذ
  • ترجمه و تالیف کتابی با عنوان: "مدیریت در صنایع مبلمان؛ همرا با یکصد پرسش و پاسخ کلیدی در زمینه مدیریت واحدهای تولید مبلمان"، در دست  انتشار
  • عضو گروه برنامه ریزی درسی، تالیف و چاپ کتاب " معرق کاری درجه2"، ناشر: انتشارات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، سال انتشار 1386
  • عضو گروه برنامه ریزی درسی، تالیف و چاپ کتاب " معرق کاری روکش "، ناشر: انتشارات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، سال انتشار 1386
  • تعیین شاخصهای موثر در تعیین محل استقرار واحدهای تولید مبلمان چوبی با استفاده از روش ای اچ پی - مجله پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل
  • ارزیابی ویژگیهای بلور شدگی، حرارتی و ریخت شناسی الیاف پوست و ساقه کنف - مجله پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل
  • تعیین و ارزیابی شاخص های مؤثر بر توسعه صادرات مبلمان چوبی ایران - مجله علمی پژوهشی جنگل و فرآورده هاي چوبي
  • فاکتور "خستگی" و جایگاه آن در طراحی مهندسی سازه های چوبی مبلمان - منتشر شده در مجله فني مهندسي صنايع چوب و كاغذ
  • نانوتکنولوژی، نانوفایبرهای سلولزی وآینده صنایع چوب پایه - ارائه شده در اولين همايش ملي فناوري هاي نوين در صنايع چوب و كاغذ، ارديبهشت 1389
  • خوشه سازی؛ رویکردی استراتژیک درجهت حفظ و توسعه توان رقابت در واحدهای کوچک تولید مبلمان - ارائه شده در دومين كنفرانس بين المللي دكو (2010)
  • تدوین کتاب سلسله مقالات اولین سمینار علمی؛ توسعه صنعت مبلمان و دکوراسیون ایران با هدف حضور در بازراهای جهانی

فعالیت های آموزشی

  •  تدریس دروس: 
   -مدیریت کسب و کار در صنعت مبلمان
   -زبان تخصصی صنعت مبلمان 1و2
   -فرآیندهای خلاقانه تولید مبلمان طی چهار نیم سال تحصیلی در سال های تحصیلی 89-90 و 90-91 در گروه مدیریت صنایع مبلمان و دکوراسیون
   -​(در دانشکده  مدیریت و اقتصاد و دانشگاه آزاد اسلامی - واحدعلوم و تحقیقات تهران)