انور پاشا باقر پور

انور پاشا باقر پور


مدیر عامل شرکت روکش چوبی فیروزکوه
عضو علی البدل هیات مدیره

ایمیل: bagherpoor.a@furniran.com

مدارج تحصیلی

  لیسانس اقتصاد از دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه ملی ایران

سوابق کار و فعالیت های مرتبط

  • عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان مبلمان منزل و اداری
  • عضو کارگروه خبرگان صنعت مبلمان و دکوراسیون
  • رئیس هیات مدیره شرکت هماهنگی صاحبان صنایع چوب ایران
  • عضو هیات داوران ارزیابی محصولات برتر در نمایشگاههایMedex, Hofex
  • رئیس هیات مدیره انجمن هماهنگی صاحبان صنایع چوب استان تهران
  • رئیس هیات مدیره شرکت هماهنگی صاحبان صنایع چوب