محمدعلی اصلان بیگی

محمدعلی اصلان بیگی


عضو هیات مدیره

مدیرعامل گروه صنعتی اروند
ایمیل: aslanbeigi.a@furniran.com

مدارج تحصیلی

  • لیسانس حسابداری
  • اصول ممیزی داخلی بر اساس استاندارد ISO 9001-2008
  • آشنایی با الزامات و مستند سازی استاندارد ISO 9001-2008
  • بازاریابی صادراتی
  • اصول مشتری مداری و فروش
  • ارگونومی
  • آشنایی با الزامات و مستندسازی استاندارد iso10004:2010
  • دوره طراحی داخلی
  • دوره طراحی صنعتی
  • آشنایی و اتمام دوره اصول ارگونومیک صنعتی industrial ergork mics

   

   

   

   

سوابق شغلی

  • عضو هیات مدیره-شرکت پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا ( فیپکو)        
  • عضو هیات مدیره-اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران        
  • رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران        
  • رئیس  کارگروه صندلی اداری و آمفی تاتر        
  • عضو جمعیت خبرگان صنعت مبلمان و دکوراسیون        
  • عضو انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان و فروشندگان مبل استان تهران        
  • عضو اتاق فکر کنفدراسیون صادرات ایران        
  • عضو کمیسیون عضویت اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران        
  • عضو اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران        
  • ریاست کمیته صادرات بیستمین نمایشگاه بین المللی مبلمان        
  • عضو هیات داوران ارزیابی محصولات برتر نمایشگاههای هوفکس        
  • قائم مقام مدیرعامل در تولید صندلی اداری و آمفی تاتر با نام تجاری اروند-25 سال فعالیت مستمر    

افتخارات

  • دریافت لوح و تندیس برترین در رسته صندلی های اداری و آمفی تاتر طی 10 سال متوالی از اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران
  • دریافت لوح زرین جهت فعالیت مستمر و گسترده در کارگروه صندلی اداری و آمفی تاتر و مشارکت گروهی در سالن صادراتی نمایشگاه هوفکس 2 سال متوالی
  • دریافت لوح تقدیر جهت عضویت در هیات داوران ارزیابی محصولات برتر در نمایشگاههای هوفکس طی 2 سال متوالی

اطلاعات تکمیلی

  • اصول ممیزی داخلی بر اساس استاندارد ISO 9001-2008
  • آشنایی با الزامات و مستند سازی استاندارد ISO 9001-2008
  • بازاریابی صادراتی ، اصول مشتری مداری و فروش، ارگونومی، Export Marketing
  • آشنایی با الزامات و مستندسازی استاندارد iso10004:2010
  • دوره طراحی داخلی
  • دوره طراحی صنعتی
  • آشنایی و اتمام دوره اصول ارگونومیک صنعتی industrial ergork mics
  • عضو کارگروه مشاوره ای تخصصی مبلمان اداری و منزل
  • عضو اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
  • دارای لیسانس تولید پارتیشن های اداری از ایتالیا
  • دریافت لوح برترین کیفیت در تولید پارتیشن اداری از Hofex 2007
  • دریافت دو جایزه لوح  زرین برترین کیفیت در رسته مبلمان منزل از نمایشگاه Hofex 2009
  • گواهینامه و تندیس بهترین تولیدات از سی و هفتمین سمینار بین المللی کیفیت محصولات اروپا Jun/2009 اسپانیا
  • گواهینامه و تندیس تداوم برترین کیفیت از سومین سمینار بین المللی تداوم بهترین کیفیت محصولات اروپا Non /2009 ایتالیا
  • دریافت تقدیرنامه در رسته مبلمان اداری – پارتیشن ار Hofex 2010
  • دریافت لوح زرین و تندیس برند برتر در رسته مبلمان اداری و گیشه از fex 2010Ho
  • دریافت لوح زرین و تندیس در رسته مبلمان اداری(کانتر پذیرش و گیشه) از HOfex 2010
  • دریافت لوح زرین و تندیس برند برتر در رسته مبلمان منزل از HOfex 2012