سهیل عابدی

سهیل عابدی


عضو هیات مدیره
خزانه دار اتحادیه
مدیر عامل شرکت ساجیران ( طرح پردازان صنعت آریا )
ایمیل: s.abedi@furniran.com

مدارج تحصیلی

  • مهندس کامپیوتر – گرایش نرم افزار

   

سوابق آموزشی

  • مدیریت نام تجاری Branding از سازمان توسعه تجارت ایران
  • آشنایی با اصول ممیزی داخلی بر اساس استانداردiso 9001:2000
  • بازاریابی صادراتی Export marketing
  • گواهی حضور در سمینار فروش صنعتی
  • دوره عمومی مدیریت در سازمان مدیریت صنعتی
  • گواهی حضور در سمینار قوانین و مقررات صادرات و واردات
  • آشنایی با الزامات و مستند سازی استاندارد  iso 9001:2000، طراحی شغل – طبقه بندی مشاغل، قانون تامین اجتماعی ، مسئولیت حقوقی مدیران شرکت ها ، رهنمودهای مربوط به تنظیم اظهار نامه مالیاتی،Export Marketing
  • دوره سبک شناسی مبلمان و مبانی دکوراسیون

سوابق کار و فعالیت های مرتبط

  • دبیر سابق اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران
  • رئیس کمیسیون اطلاع رسانی، ارتباطات و انتشارات
  • عضو کارگروه مبلمان و دکوراسیون اداری – معماری داخلی و دکوراسیون
  • چهارده سال سابقه اجرایی در صنعت مبلمان
  • دبیر سابق کارگروههای مشاوره ای تخصصی
  • عضو جمعیت خبرگان صنعت مبلمان و دکوراسیون،
  • مدیر پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت iso 9001-2000  شرکت ساجیران
  • مدیر پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت iso 9001-2008 اتحادیه صادرکنندگان مبلمان منزل و اداری
  • مدیر پروژه ارزیابی محصولات برتر Hofex & Medex 2010
  • عضو هیات داوران ارزیابی محصولات برتر در نمایشگاههای Hofex , Medex.
  • ناظر پروژه تحلیل روند صادرات و واردات صنعت مبلمان و مدیر پروژه ارزیابی محصولات برتر از سال 2007 لغایت 2013

اطلاعات تکمیلی

  • دریافت لوح سیمین و زرین همراه  با تندیس بلورین برترین کیفیت مبلمان اداری در 2004و Hofex 2009
  • دریافت تقدیر نامه به دلیل خلاقیت و نوآوری در طراحی محصولات Hofex2009
  • انتخاب به عنوان شرکت برگزیده با پتانسیل صادراتی در نمایشگاه Hofex2010
  • دریافت لوح زرین همراه با تندیس بلورین در برند برتر در رسته مبلمان اداری و گیشهHofex2010
  • دریافت لوح زرین همراه با تندیس طلایی تولیدکنندگان برند مبلمان اداری و دریافت تقدیرنامه بسترسازی صادراتی در (Hofex 2013- Office Section)