اردیبهشت ۳۱, ۱۴۰۱

برگزاری هشتمین دوره AFRICA CEO FORUM در ساحل عاج

اردیبهشت ۲۷, ۱۴۰۱

نشر مجموعه “کتاب بین المللی ایران شریک تجاری”

اردیبهشت ۲۷, ۱۴۰۱

اعزام هیأت تجاری به قرقیزستان

اردیبهشت ۲۴, ۱۴۰۱

تشکیل کمیته ایران و قرقیزستان

اردیبهشت ۱۱, ۱۴۰۱

در خواست اظهار نظر در خصوص شناسایی موانع پیش روی توسه رسته های بهره ور و پر اشتغال

اردیبهشت ۱۱, ۱۴۰۱

الحاقیه ماده 18 اصلاحیه قانون تخلفات

اردیبهشت ۱۱, ۱۴۰۱

دعوت به همایش ایران و هند با حضور هیات تجاری هندی در اتاق بازرگانی تهران

اردیبهشت ۱۱, ۱۴۰۱

برگزاری وبینار اتاق بازرگانی تهران و مینسک

اردیبهشت ۱۰, ۱۴۰۱

برگزاری دوره آموزشی فیاتا – تشکل ها فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران

EN