مدارک و مراحل اداری عضویت و اخذ پروانه :الف) تکمیل و ارائه مدارک زیر :

 1. سه برگ فرم درخواست عضویت
 2. اصل و فتوکپی کارت عضویت در یکی از اتاق های بازرگانی کشور و یا کارت بازرگانی
 3. یک برگ فتوکپی پروانه اشتغال به کار ( جواز کسب ) یا روزنامه رسمی ثبت شرکت و یا پروانه بهره برداری وزارت صنایع
 4. یک برگ فتوکپی شناسنامه و کارت ملی متقاضی
 5. شش قطعه عکس 4*3
 6. فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی
 7. سوابق صادرات - در صورت داشتن سابقه صادرات

 

ب) پرداخت مبلغ ورودیه و حق عضویت در اتحادیه :

 1. مبلغ 30/000/000 ریال معادل 3/000/000 میلیون تومان بابت ورودیه اتحادیه
 2. مبلغ 5/000/000 ریال معادل 500/000 هزار تومان بابت حق عضویت سالانه

نوجه:پس از سال اول عضویت ، تمدید اعتبار کارت عضویت اتاق بازرگانی و پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال معادل 500/000 هزارتومان حق عضویت سالیانه برای تمدید عضویت در اتحادیه ملاک خواهد بود .

شماره حساب و شماره کارت برای واریز مبالغ ورودیه و حق عضویت:

 1. شماره حساب 3271103317211 - بانک پاسارگاد - به نام اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان مبلمان ایران
 2. شماره کارت 5022291900052414 - بانک پاسارگاد - به نام اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان مبلمان ایران
فرم درخواست عضویت در اتحادیه :

جهت دریافت فرم درخواست عضویت در اتحادیه بر روی عبارت دریافت فایل کلیک نمایید.