• 26 بهمن 1398

برگزاری بزرگترین نمایشگاه مبلمان جهان (Isaloni) "با ارائه 100 یورو تخفیف به اعضای اتحادیه"

برگزاری بزرگترین نمایشگاه مبلمان جهان 2 لغایت 7 اردیبهشت 1399(میلان - ایتالیا) (Isaloni)

شرح کامل خبر
برگزاری بزرگترین نمایشگاه مبلمان جهان (Isaloni) "با ارائه 100 یورو تخفیف به اعضای اتحادیه"پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان کراچی 23 لغایت 25 آذر ماه 1398
  • 6 آذر 1398

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان کراچی 23 لغایت 25 آذر ماه 1398

شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ا در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان کراچی که از تاریخ 23 لغایت 25 آذر ماه سالجاری در کشور پاکستان برگزار می گردد مشارکت نموده...

شرح کامل خبر