برگزاری کارگاه آموزشی فرآیند ثبت سفارش
  • 20 مهر 1398

برگزاری کارگاه آموزشی فرآیند ثبت سفارش

کارگاه آموزشی فرآیند ثبت سفارش روز پنج شنبه 18 مهرماه در دفتر آموزشی اتحادیه برگزار شد

شرح کامل خبر


برگزاری دوره اول کارگاه آموزشی
  • 23 شهریور 1398

برگزاری دوره اول کارگاه آموزشی

با توجه به وجود برخی مشکلات اعضای اتحادیه در خصوص ثبت سفارش واردات مواد اولیه...

شرح کامل خبر