مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت اول) اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران
  • 2 مرداد 1398

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت اول) اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت اول) اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران در ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 1398/05/14 در دفتر اتحادیه تشکیل می گردد.

                                                                                                


نقد و نظرات کاربران (0)درباره این موضوع هیچ نظری ثبت نگردیده است
نقد یا نظر خود را بنویسید