پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان کراچی 23 لغایت 25 آذر ماه 1398
  • 6 آذر 1398

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان کراچی 23 لغایت 25 آذر ماه 1398

شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ا در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان کراچی که از تاریخ 23 لغایت 25 آذر ماه سالجاری در کشور پاکستان برگزار می گردد مشارکت نموده...

شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ا در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان کراچی که از تاریخ 23 لغایت 25 آذر ماه سالجاری در کشور پاکستان برگزار می گردد مشارکت نموده و با عنایت به اینکه یکی از سالنهای این نمایشگاه به صنعت مبلمان اختصاص داده شده است فرصتی به وجود آمده تا زمینه های حضور تولید کنندگان توانمند ایرانی هم در زمینه مبلمان در این نمایشگاه به وجود آید.

                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                               


نقد و نظرات کاربران (0)درباره این موضوع هیچ نظری ثبت نگردیده است
نقد یا نظر خود را بنویسید