مجمع عمومی سالیانه اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران با انتخاب بازرسان برگزار شد
  • 15 مهر 1397

مجمع عمومی سالیانه اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران با انتخاب بازرسان برگزار شد

دومین جلسه مجمع عمومی سالیانه برای ارایه عملکرد دومین سال هیات مدیره دوره ششم اتحادیه در روز یکشنبه هشتم مهرماه در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد

دومین جلسه مجمع عمومی سالیانه برای ارایه عملکرد دومین سال هیات مدیره دوره ششم اتحادیه در روز یکشنبه هشتم مهرماه در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.

در این جلسه جناب آقای دکتر احمدیان بعنوان رئیس هیات مدیره دوره ششم، عملکرد و فعالیت های صورت گرفته اتحادیه طی بازه زمانی مهرماه 96 لغایت مهرماه 97 و نیز برنامه های هیات مدیره برای سال سوم و پایانی فعالیت هیات مدیره ششم را ارایه نمود.

ارایه گزارش حسابرس رسمی از عملکرد مالی اتحادیه در سال مالی منتهی به 29 اسفند 96 همراه با صورت های مالی مربوطه و همچنین بودجه پیشنهادی هیات مدیره برای سال آتی نیز از دیگر بخش های جلسه مجمع بود.

در بخش دیگر این جلسه جناب آقای مسعود دولت نیا به نمایندگی از سوی خود و جناب آقای نجفی بعنوان بازرسان قانونی اتحادیه، گزارش خود را به مجمع ارایه نمودند. ارایه نقطه نظرات و انتقادات و پیشنهادات از سوی اعضای حاضر در مجمع نیز از دیگر بخش های این جلسه بود که با بحث و تبادل نظر میان هیات مدیره و اعضا به انجام رسید.


در انتهای جلسه انتخابات بازرسان قانونی برای سال سوم فعالیت هیات مدیره دوره ششم برگزار شد و در نهایت جناب آقایان مسعود دولت نیا و حسین افشار بعنوان بازرسان اصلی و جناب آقای رضا نجفی بعنوان بازرس علی البدل برگزیده شدند.

                                                                                                                          


نقد و نظرات کاربران (0)درباره این موضوع هیچ نظری ثبت نگردیده است
نقد یا نظر خود را بنویسید