اطلاعیه هیات محترم وزیران در خصوص سامانه تدارکات الترونیکی دولت جهت انجام مناقصات
  • 5 دی 1397

اطلاعیه هیات محترم وزیران در خصوص سامانه تدارکات الترونیکی دولت جهت انجام مناقصات

اطلاعیه هیات محترم وزیران در خصوص سامانه تدارکات الترونیکی دولت جهت انجام مناقصات

                                                                                                       

                                                                                                   


نقد و نظرات کاربران (0)درباره این موضوع هیچ نظری ثبت نگردیده است
نقد یا نظر خود را بنویسید