برگزاری دوره اول کارگاه آموزشی
  • 23 شهریور 1398

برگزاری دوره اول کارگاه آموزشی

با توجه به وجود برخی مشکلات اعضای اتحادیه در خصوص ثبت سفارش واردات مواد اولیه...

شرح کامل خبر  • 9 شهریور 1398

آغاز ثبت نام نهمین نمایشگاه مبلمان و تجهیزات اداری دیماه 1398

نهمین نمایشگاه مبلمان و تجهیزات اداری با نظارت اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران از تاریخ 5 لغایت 8 دیماه سال جاری برگزار می گردد.

شرح کامل خبر
آغاز ثبت نام نهمین نمایشگاه مبلمان و تجهیزات اداری دیماه 1398

آغاز ثبت نام بیست و نهمین نمایشگاه مبلمان منزل دیماه 1398
  • 9 شهریور 1398

آغاز ثبت نام بیست و نهمین نمایشگاه مبلمان منزل دیماه 1398

بیست و نهمین نمایشگاه مبلمان منزل با نظارت اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران از تاریخ 5 لغایت 8 دیماه سال جاری برگزار می گردد.

شرح کامل خبر

  • 5 شهریور 1398

اخبار برگزار ی مجمع عمومی اتحادیه

مجمع عمومی عادی سالیانه (بطور فوق العاده) این اتحادیه پس از طی تمامی مراحل قانونی با حضور اکثریت اعضا در تاریخ 1398/06/04 راس ساعت 17:00 در اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.

شرح کامل خبر
اخبار برگزار ی مجمع عمومی اتحادیه

کاندیداهای عضویت در هیات مدیره و بازرسی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران
  • 4 شهریور 1398

کاندیداهای عضویت در هیات مدیره و بازرسی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران

کاندیداهای عضویت در هیات مدیره و بازرسی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران (دوره هفتم 1398/06/04)

شرح کامل خبر