برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری و تجارت با سوریه در ایران
  • 3 تیر 1398

برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری و تجارت با سوریه در ایران

همایش فرصت های سرمایه گذاری و تجارت با سوریه

شرح کامل خبر

  • 2 تیر 1398

انتصاب دبیر جدید اتحادیه

جناب آقای حسین نوروزی به عنوان دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران انتخاب گردیدند

شرح کامل خبر
انتصاب دبیر جدید اتحادیه

صدور مجوز موردی برای عدم مطالبه کارت بازرگانی
  • 1 تیر 1398

صدور مجوز موردی برای عدم مطالبه کارت بازرگانی

صدور مجوز موردی برای عدم مطالبه کارت بازرگانی

شرح کامل خبر

  • 8 خرداد 1398

اعزام هیات تجاری-بازاریابی به کشور آفریقایی (کنیا) همزمان با برگزاری 5 نمایشگاه بین المللی در کنیا (نایروبی)

اتحادیه با همکاری موسسه آتیه داران روماک و با هماهنگی دفتر بازرگانی کشورهای عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران...

شرح کامل خبر
اعزام هیات تجاری-بازاریابی به کشور آفریقایی (کنیا) همزمان با برگزاری 5 نمایشگاه بین المللی در کنیا (نایروبی)نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در (اربیل-عراق)
  • 3 اردیبهشت 1398

نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در (اربیل-عراق)

برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در (اربیل-عراق) 17 لغایت 21 خرداد ماه 1398

شرح کامل خبر

  • 3 اردیبهشت 1398

دومین نمایشگاه بین المللی حلب سوریه

برگزاری دومین نمایشگاه حلب سوریه 31 فروردین لغایت 6 اردیبهشت ماه 1398

شرح کامل خبر
دومین نمایشگاه بین المللی حلب سوریه

فرصت های سرمایه گذاری در استان دیوانیه عراق
  • 2 اردیبهشت 1398

فرصت های سرمایه گذاری در استان دیوانیه عراق

فرصت های سرمایه گذاری در استان دیوانیه

شرح کامل خبر