Statement and organizational chart

چشم انداز

شناخته شدن ایران بعنوان یکی از کشورهای صاحب صنعت مبلمان و حفظ رتبه نخست تولید و صادرات مبلمان در میان 28 کشور واقع در مناطق خاورمیانه و آسیای میانه(CIS) با تصاحب سهمی متناسب از ارزش تجارت بین المللی مبلمان


ماموریت

اتحادیه تولیدکنندگان و صادر کنندگان ایران تشکلی است ملی و مستقل، برآمده از جمع نخبگان صنعت مبلمان و دکوراسیون ایران که آرمان تثبیت هویت و توسعه توان این صنعت در مقیاس بین المللی را از مسیر هم افزایی درون صنفی و تعامل برون صنفی دنبال می کند. ما تلاش میکنیم با تکیه بر توان جمعی و درایت نخبگان صنعت مبلمان ایران فضای کسب و کار ملی این صنعت را گسترش داده و ضمن توسعه توان و مهارت تولید محصولات رقابتی، زمینه حضور موفق تولیدکنندگان مبلمان ایران در بازارهای خارجی را فراهم کنیم. اهداف


اهداف

  1. صیانت از حقوق و فضای کسب و کارتولیدکنندگان مبلمان ایران
  2. توسعه توانمندی ها و توان رقابتی صنعت مبلمان ایران
  3. توسعه صادرات و دستیابی صنعت مبلمان ایران به حداقل 1٪ از ارزش سالیانه تجارت بین المللی مبلمان

استراتژی ها

  1. ایجاد انسجام درون صنفی میان تولیدکنندگان مبلمان کشور و نیز ایجاد اتحاد برون صنفی با کلیه تشکلهای صنعت چوب و مبلمان ایران با هدف هم افزایی و دستیابی به قدرت چانه زنی مناسب
  2. تولیدکنندگان مبلمان کشور از مسیر اصلاح، تقویت و توسعه برنامه های آموزشی و پژوهشی
  3. ایجاد و گسترش توان رقابتی در واحدهای تولید مبلمان و گسترش فرهنگ تولید محصولات رقابتی

نمودار سازمانی

EN