رئیس کمیسیون: جناب آقای مسعود دولت‌نیا

نائب رئیس کمیسیون: جناب آقای حسین افشار

ماموریت کمیسیون:

  • جذب افراد و شركتهاي فعال در حوزه مبلمان منزل و اداري براي عضويت در اتحاديه در صورت دارا بودن شرايط عضويت
  • تمديد عضويت اعضاي اتحاديه
  • وصول مطالبات مربوط به حق عضويت
  • اندازه گیری رضایت اعضا و زمینه سازی برای افزایش رضایت اعضاء

اهداف کلان تعیین شده برای کمیسیون:

  • انجام اقدامات موثر جهت جذب اعضاي واجد صلاحيت وابسته، پیوسته و افتخاری
  • اقدام جهت دریافت کارت عضویت اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران جهت اعضای قرمز
  • افزایش فعالیت و عضو گیری در شهرستانها - سراسر ایران
EN