مدارک مورد نیاز و فرم های عضویت در اتحادیه

شرایط عضویت:

 • کلیه تولید کنندگان و صادرکنندگان، طراحان و معماران داخلی، بازرگانان و تامین کنندگان مواد، ماشین آلات و تجهیزات مربوط به صنعت چوب و مبلمان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند به عضویت (پیوسته، وابسته، افتخاری) اتحادیه پذیرفته شوند.
 • پرداخت ورودیه و حق عضویت تعیین شده در مجامع عمومی

مدارک مورد نیاز جهت عضویت:

 • کارت بازرگانی و یا کارت معتبر عضویت در اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور (صرفاً متقاضی عضویت پیوسته )
 • پروانه بهره برداری صنایع، پروانه اشتغال به کار (جواز کسب)، روزنامه رسمی ( آگهی تاسیس و آگهی آخرین تغییرات)، اساسنامه، شرکت نامه
 • شناسنامه و کارت ملی متقاضی
 • آخرین مدرک تحصیلی متقاضی
 • دو قطعه عکس 4*3
 • سوابق فعالیت صادراتی
 • تکمیل فرم درخواست عضویت
 • پرداخت مبلغ 30.000.000 ریال بابت ورودیه اتحادیه
 • پرداخت مبلغ 5.000.000 ریال بابت حق عضویت سالانه

 

شماره شبا 950570032711000331721001 IR    شماره کارت 5022291900052414

بانک پاسارگاد به نام اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران

 

EN