مدارک مورد نیاز و فرم های عضویت در اتحادیه

مدارک و مراحل اداری عضویت و اخذ پروانه :
 • الف) تکمیل و ارائه مدارک زیر :
 1. سه برگ فرم درخواست عضویت
 2. اصل و فتوکپی کارت عضویت در یکی از اتاق های بازرگانی کشور و یا کارت بازرگانی (tccim.ir)
 3. یک برگ فتوکپی پروانه اشتغال به کار ( جواز کسب ) یا روزنامه رسمی ثبت شرکت و یا پروانه بهره برداری وزارت صنایع
 4. یک برگ فتوکپی شناسنامه و کارت ملی متقاضی
 5. شش قطعه عکس 4*3
 6. فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی
 7. سوابق صادرات – در صورت داشتن سابقه صادرات
 • ب) پرداخت مبلغ ورودیه و حق عضویت در اتحادیه :
 1. مبلغ 30/000/000 ریال معادل 3/000/000 میلیون تومان بابت ورودیه اتحادیه
 2. مبلغ 5/000/000 ریال معادل 500/000 هزار تومان بابت حق عضویت سالانه

توجه:پس از سال اول عضویت ، تمدید اعتبار کارت عضویت اتاق بازرگانی و پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال معادل 500/000 هزارتومان حق عضویت سالیانه برای تمدید عضویت در اتحادیه ملاک خواهد بود .

شماره حساب و شماره کارت برای واریز مبالغ ورودیه و حق عضویت:

 1. شماره حساب 3271103317211 – بانک پاسارگاد – به نام اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان مبلمان ایران
 2. شماره کارت 5022291900052414 – بانک پاسارگاد – به نام اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان مبلمان ایران
 3. شماره شبا IR950570032711000331721001 – بانک پاسارگاد – به نام اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران
 • جهت دریافت فایل معرفی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران کلیک کنید.
EN