محمداسماعیل رمضانی

محمداسماعیل رمضانی

مدیرعامل مبل زردیس

بازرس علی‌البدل

سوابق کار و فعالیت های مرتبط

شروع فعالیت در مبل زردیس از سال 1381 تاکنون

مدارج تحصیلی

کارشناسی زمین‌شناسی

افتخارات

  • شرکت در بیش از 200 نمایشگاه داخلی و چهار نمایشگاه خارجی (اربیل ،گرجستان ،سلیمانیه و کامرون)
  • بازرس هیأت مدیره اتحادیه درودگران و مبل‌سازان تهران در سال 1397
  • رئیس کمیسیون بازرسی اتحادیه درودگران و مبل‌سازان تهران از دی ماه 1398 تا کنون
EN