حسین نوروزی

دبیر
مدیرعامل شرکت پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا – فیپکو
ایمیل: Nowrouzi.h@furniran.com

سوابق کاری و فعالیت های مرتبط

 • پنج دو ره برگزاری نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل HOFEX
 • هشت دوره برگزاری نمایشگاه بین المللی مبلمان اداریHOFEX
 • یک دوره برگزاری نمایشگاه ماشین آلات، یراق آلات و تجهیزات تولید مبلمان MEDEX   در سایت بین المللی استان قم
 • یک دوره برگزاری نمایشگاه  کالا و تجهیزات خواب SLEEPEX
 • اعزام تورهای بازدید از نمایشگاههای لیگنا و اینترزوم آلمان در ارتباط با صنعت چوب و مبلمان
 • انعقاد  تفاهمنامه با شرکت دویچه مسه آلمان در خصو ص برگزاری نمایشگاه  MEDEX WOODWORKING و اخذ مجوز برگزاری

مدارج تحصیلی

 • فوق لیسانس مدیریت   امور بانکی
 • دوره سیستم های مدیریت کیفیت و بهره وری
 • دوره بانکداری بین المللی در فرانسه و ایتالیا
 • دوره تخصصی مدیریت نمایشگاه ( (EMDتحت حمایت انجمن جهانی نمایشگاههای (UFI)

اطلاعات تکمیلی

 • عضو هیأت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان
 • عضو اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا
 • عضو اتاق بازرگانی ایران و فرانسه
 • عضو اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران
 • دارای لیسانس تولید پارتیشن های اداری از ایتالیا
 • دریافت لوح برترین کیفیت در تولید پارتیشن های اداری از HOFEX 2007
 • دریافت دو جایزه ولوح زرین برترین کیفیت در رسته مبلمان منزل از نمایشگاه HOFEX 2009
 • گواهینامه و تندیس بهترین تولیدات از سی و هفتمین سمینار بین المللی کیفیت محصولات اروپا JUN/2009 اسپانیا
 • گواهینامه و تندیس تداوم برترین کیفیت از سومین سمینار بین المللی تداوم بهترین کیفیت محصولات اروپا NOV/2009 ایتالیا
 • دریافت تقدیرنامه در رسته مبلمان اداری – پارتیشن در HOFEX2010
 • دریافت لوح زرین و تندیس برند برتر در رسته مبلمان اداری و گیشه OFEX2010
 • دریافت لوح زرین و تندیس برند برتر در رسته مبلمان اداری و گیشه OFEX2011
 • دریافت لوح زرین و تندیس در رسته مبلمان اداری ( کانتر پذیرش و گیشه ) HOFEX 2011
 • دریافت لوح زرین و تندیس برند برتر در رسته مبلمان منزل HODEX 2012

سوابق شغلی

 • از سال ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۰ در صنایع چوبی شاپ
 • از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۸ در امور بین الملل بانک سپه
 • از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۸ نایب رئیس و عضو هیات مدیره شرکت صنعتی جهان چیدمان تولید مبلمان اداری (جلیس)
 • از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۸ عضو هیات مدیره شرکت برین چیدمان پایتخت – بازرگانی در امور مبلمان اداری و منزل
 • از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۸ نایب رئیس و عضو هیات مدیره شرکت صنعتی محیط سازان امروز
 • از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت لاوانی (تولید پارتیشن اداری تحت لیسانس لافانو ایتالیا )
 • از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ نایب رییس هیات مدیره شرکت چیدمان صنعت جلیس – بازرگانی در امور مبلمان اداری و منزل
 • از سال ۱۳۸۸ تا کنون رئیس هیات مدیره شرکت صنعتی ستاره ساویس ( مبلمان اداری، منزل و پارتیشن)
EN