آیین نامه جدید نحوه پذیرش، تمدید و تجدید عضویت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

نشریه شماره 77″تحولات جهانی صنعت، معدن و تجارت”
اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۸
شروع ثبت نام مسابقه ارزیابی محصولات برتر همزمان با بیست و نهمین نمایشگاه مبلمان منزل (4 لغایت 7 دی ماه 1398)
اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۸
 
آیین نامه جدید نحوه پذیرش، تمدید و تجدید عضویت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
EN