اطلاع‌رسانی موضوعات «بهره‌برداری از درگاه مصالحه ریالی جهت رفع تعهد ارزی» و «مصوبات بیستمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات»

EN