اطلاعیه اتاق بازرگانی ایران در خصوص برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در دمشق از تاریخ 24 آبان 1400 الی 28 آبان 1400

EN