اطلاع رسانی اتاق بازرگانی ایران در خصوص برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده اتاق مشترک ایران و ویتنام

EN