اطلاع رسانی اتاق بازرگانی تهران در خصوص ایجاد امکان برپایی ایستگاه واکسیناسیون در محل شرکت های بزرگ

EN