امضای تفاهم‌نامه همکاری ما بین دانشگاه فنی حرفه‌ای استان تهران و اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران

EN