امضای تفاهم نامه همکاری آموزشی، پژوهشی، صنعتی فی مابین اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران و دانشگاه جامع علمی کاربردی

EN