برگزاری جلسه فعالسازی کارگروه ماشین آلات در اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران روز چهارشنبه مورخ 1402/12/02 با حضور جمعی از صنعتگران این حوزه.

EN