برگزاری جلسه کارگروه معماری و دکوراسیون داخلی در اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران روز دوشنبه مورخ 1403/03/21 با حضور جمعی از صاحب نظران این حوزه.

EN