برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده (نوبت دوم) مورخ 17 آبان 1399

EN