بلاتکلیفی تعهدات ارزی فعالان اقتصادی در فاصله سال های 1397 تا 1400 و لزوم تعیین تکلیف رفع تعهدات ارزی صادراتی سررسیده شده صادرکنندگان

EN