تصویب‌نامه هیات وزیران درخصوص پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران درمورد اصلاح آیین نامه اجرایی مواد 38 ، 39 ، 40 ، 53 و 55 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

EN