حسین افشار بکشلو

مدیرعامل گروه چوب افشار
بازرس اصلی
ایمیل: afshar.h@furniran.com

سوابق کار و فعالیت های مرتبط

 • مدرس دانشگاه تربیت مربی کرج در رشته کوره خشک کن چوب
 • دبیر کارگروههای مشاوره ای اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران
 • دارنده 9 ثبت اختراع در صنایع چوب
 • عضو کمیسیون ندوین استاندارد ترموود
 • نگارنده بیش از 100 مقاله علمی در صنعت چوب

مدارج تحصیلی

 • کارشناسی مکانیک سیالات
 • کارشناسی ارشد صنایع چوب و کاغذ
 • دکترا چوب شناسی و صنایع چوب

سوابق شغلی

 • مدیر عامل جهان پارکت
 • مدیرعامل پارفیکا
 • مدیرعامل ماشین سازی افشار
 • مدیرعامل گروه چوب افشار
EN