حمیدرضا همایی فر

مدیرعامل کمجا گستر هوشمند سازه

بازرس علی‌البدل

سوابق کار و فعالیت های مرتبط

  • عضو اسبق هیئت مدیره شرکت کمجاچوب
    مؤسس، عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت کمجاگستر هوشمند سازه

مدارج تحصیلی

 

  • کارشناس فیزیک اتمی و مولکولی
    کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
    دکترای مدیریت بازرگانی
EN