دومین جلسه کارگروه ماشین آلات در اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران روز چهارشنبه مورخ 1403/03/23 با حضور جمعی از متولیان این حوزه.

EN