برگزاری دومین جلسه کارگروه مبل و صندلي اداری و آمفی تئاتر در اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران روز شنبه مورخ 1403/02/08 با حضور جمعی از صنعتگران این حوزه.

EN