رضا نجفی

مدیرعامل شرکت نامیرا
عضو هیات مدیره
ایمیل: najafi.r@furniran.com

سوابق کاری و فعالیت های مرتبط

 • مدیریت اجرایی در گروه صنعتی نامیرا
 • عضو کمیسیون صادرات اتحادیه صادرکنندگان مبلمان ایران
 • مشاور مدیرعامل گروه لوازم خانگی امرسون
 • عضو کمیسیون اقتصادی اتاق صنعت، معدن و تجارت جوانان
 • مشاور سازمان مطالعه بهره وری نیروی انسانی
 • مربی تدریس در مرکز تحقیقات وزارت کار و امور اجتماعی

مدارج تحصیلی

 • دکترای مدیریت بازرگانی (DBA)

اطلاعات تکمیلی

 • دوره جامع صادرات-مرکز آموزش تجارت
 • دوره در زمینه مبلمان سبک-دانشگاه شهید بهشتی
 • دوره کنسرسیوم صادرات-سازمان توسعه تجارت
 • دوره مربوط به سازمان های کوچک و متوسط​​-UNIDO
EN