روابط عمومی و امور بین‌الملل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران برگزار می‌کند، جلسه کارگروه صنعت و دانشگاه روز یکشنبه مورخ 1403/04/03 با حضور جمعی از اساتید و صاحب نظران این حوزه.

EN