سی و ششمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع چوب، برش و ابزار دستی استانبول در مرکز نمایشگاهی تویاپ مورخ 27 مهر لغایت 1 آبان 1402

EN