فرم عضویت در اتحادیه

  تکمیل موارد ستاره دار الزامی می باشد.

  اطلاعات فردی


  اطلاعات سازمانی

  زمینه فعالیت (یک یا چند زمینه فعالیت کاری خود را علامت بزنید) (الزامی)

  مبلمان اداری و پارتیشنمبلمان خانگی مدرن و کلاسیککابینت و مبلمان ساختمانصندلی اداری و آمفی تئاتر و مکان های عمومیماشین آلات و ابزارمواد اولیهمعماری داخلی و طراحییراق آلاتسایر

  نوع فعالیت (الزامی)

  تولید کنندهتوزیع کنندهوارد کنندهخدماتی

  سوابق کاری
  بارگذاری مدارک

  حجم تمامی تصاویر می بایست کمتر از 2mb باشد.

  پروانه بهره برداری صنایع، پروانه اشتغال به کار (جواز کسب) (الزامی)

  کارت بازرگانی و یا کارت معتبر عضویت در اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور
  (صرفاً متقاضی عضویت پیوسته)

  روزنامه رسمی

  اساسنامه شرکت

  آگهی تاسیس

  آگهی آخرین تغییرات

  شناسنامه (الزامی)

  کارت ملی (الزامی)

  آخرین مدرک تحصیلی متقاضی

  عکس 4*3 فرد متقاضی (الزامی)

  سوابق فعالیت صادراتی

  رسید ورودیه و حق عضویت سالانه اتحادیه به مبلغ سه میلیون و پانصد هزار تومان (الزامی)

  EN