میزان بدهی دولت قرقیزستان بر اساس اعلام وزارت دارایی این کشور

EN