نشست B2B به منظور تقویت دیپلماسی تجاری، توسعه صادرات کشور و همچنین معرفی توانمندیهای ج.ا. ایران و آشنایی بیشتر تجار و فعالان اقتصادی کشور با مراکز تجاری ایران در خارج از کشور

EN