نمایشگاه اوراسیا – چین 2024 در تاریخ 6 لغایت 10 تیر ماه 1403 در شهر ارومچی استان سین کیانگ

EN