همایش و نمایشگاه بین المللی فناوری پیشرفته Hi-Tech 2024 ترکمنستان – مورخ 14 لغایت 16 شهریور 1403

EN