هیات مدیره و بازرسان و دبیر دوره هشتم

حسین نوروزی

دبیر اتحادیه

مدیرعامل شرکت پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا

علی رسول‌زاده

نائب رئیس هیأت مدیره اتحادیه

مدیرعامل شرکت پارسیان چوب

حسن احمدیان

رئیس اتحادیه

مدیر عامل شرکت پادایران

سهیل عابدی

خزانه دار و عضو هیات مدیره اتحادیه

مدیرعامل شرکت ساجیران

رضا نجفی

عضو هیات مدیره اتحادیه

مدیر عامل شرکت مشاورین نامیرا

علی خادم‌زاده

عضو هیأت مدیره اتحادیه

مدیرعامل شرکت آرتاژ طرح و ایده

محمدعلی اصلان‌بیگی

عضوهیات مدیره اتحادیه

مدیرعامل شرکت اروند

تقی اشتغالی

عضو هیات مدیره اتحادیه

مدیرعامل شرکت رافل

کوشا داراب نیا

عضو علی البدل هیأت مدیره اتحادیه

مدیرعامل شرکت آروین ناژ

امیدعلی فروز

عضو علی البدل هیأت مدیره اتحادیه

مدیرعامل شرکت فرامید تجارت

محمدرضا انارکی

بازرس علی البدل اتحادیه

مدیرعامل شرکت رکورد

حسین افشار

بازرس اصلی اتحادیه

مدیرعامل شرکت صنایع چوب افشار

مسعود دولت نیا

بازرس اصلی اتحادیه

مدیرعامل شرکت لمکده

EN