پیام تبریک آقای دکتر احمدیان رئیس اتحادیه به جناب آقای مهندس سید رضا فاطمی امین وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت

EN