کلاهبرداری توسط اتباع خارجی به ویژه اتباع کشورهای آفریقایی از اتباع ایرانی از طریق ارائه دلارهای جعلی

EN