کمیسیون آموزش و تحقیقات

‌رئیس کمیسیون:

 • جناب آقای علی خادم‌زاده

اعضای کمیسیون

 • سرکار خانم مرجان احرابی‌فرد
 • سرکار خانم کتایون اسکندری‌کیا
 • جناب آقای عبدالحسین محسنی
 • جناب آقای کاوه ارجمندی
 • جناب آقای سپهر مهردادفر
 • جناب آقای داود ربیع

ماموریت کمیسیون:

 • ارتقای سطح دانش و آگاهی اعضای اتحاديه در حوزه‌های تخصصی و مديريتی، با ايجاد تسهيلات، براي برگزاری و شركت در دوره‌های آموزشی و سمينارها
 • ارتقای دانش و آگاهی كاركنان اتحاديه در راستای خدمت‌رسانی بهتر به اعضای اتحاديه با نيازسنجی، برنامه‌ريزی و اجرای دوره‌های آموزشی و سمينارها
 • انجام تحقيقات كاربردی در حوزه صنعت مبلمان منزل و اداری
 • انجام مطالعات استراتژيك برای توسعه صادرات صنعت مبلمان منزل و اداری
 • ارتقای سطح علمی و تجربی دانشجويان رشته‌های مرتبط با صنعت مبلمان
 • توسعه ارتباط بين صنعت مبلمان و دانشگاه
 • بسترسازی براي تربيت كارشناسان تخصصی صنعت مبلمان
 • استانداردسازی صنعت مبلمان
 • حمايت از اجرا و به نتيجه رسيدن پروژه‌های پايان نامه دانشجويی
 • برگزاری تورهای علمی برای بازديد از كارخانجات صنعت مبلمان
 • چاپ كتاب‌های نمايشگاهی و تخصصی صنعت مبلمان

اهداف کلان تعیین شده برای کمیسیون:

 • تلاش در جهت معرفی دستاوردهای صنعت مبلمان در داخل و خارج از كشور به اعضای اتحاديه و محققين
 • دراختيار قراردادن نتايج تحقيقات بازارهای هدف در راستای توسعه صادرات صنعت مبلمان منزل و اداری
 • كاهش مشكلات فنی و تخصصی صنعت مبلمان
 • افزايش سرانه آموزشی كاركنان اتحاديه
 • افزايش سرانه آموزشی اعضای اتحاديه
EN